Als er sprake is van een klacht, kan de cliënt dit met de therapeut bespreken. Ook is het mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Indien de cliënt een beroep doet op Quasir, wordt de therapeut hiervan op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.